top of page

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti

          Bir kuruluşun prestiji ve müşterilerinin ona duyduğu güven o kuruluşun en önemli sermayesidir. Müşteri memnuniyetinin önemi bu noktada ortaya çıkmaktadır. Kuruluş müşteri memnuniyetini maksimum seviyede tutmak amacıyla faaliyetlerini sürdürmelidir. ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi standardı, müşteri odaklı ve sürekli gelişim felsefesiyle, müşteri memnuniyeti ve karlılık sağlamak için gerekli bir araçtır. Her türlü organizasyona, küçükten büyüğe, sanayiden hizmete, kamudan özel sektöre tüm gelişmelerin düzenli bir şekilde kayıt altına alınması, çözüm üretilmesi, gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yapılmasının sağlanması ve en kısa süre içerisinde müşteriye geri dönüşün sağlanması için ISO 10002 standardı gereklilikleri uygulanmalıdır. Uygulanacak bu sistemin kurumunuzun prestiji ve marka değeri açısından önemi büyüktür.

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti'nin Kuruluşlarda Uygulanmasının Faydaları

-Müşteri geri bildirimlerinin (feedback) sistematik bir şekilde kayıt altına alınması ve yönetilebilmesi.
-Bu kayıt altına alınan geri bildirimlerin değerlendirilip gerekli faaliyetlerin yapılmasının sağlanabilmesi.
-Müşteri geri dönüş hızının arttırılması.
-Elde edilen veriler sayesinde kuruluşun gelişim ve müşteri memnuniyeti yüzdesinin arttılması.
-Müşteri memnuniyetinin kuruluş için en önemli sırada olduğunun piyasa tarafından bilinmesi bunun duyurulması ile kuruluşun kazandığı güven ve prestijin büyük oranda arttırılması.
-Sistematik verileri iyi bir değerlendirme sonucunda çıkarılacak sonuç dersler sayesinde aynı tarz hata ve uygunsuzlukların yapılmasının engellenmesi.
-Müşteri memnuniyeti önemi bilincinin kuruluş çalışanları ve üst yönetimi tarafından çok daha iyi anlaşılmasının sağlanması.

bottom of page