top of page

1996 yılında BSI (British Standarts Institute) tarafından yayınlanan BS 8800 standardından sonra uluslararası kimi İSG kurumları ile bağımsız denetim firmalarının katkıda bulunmasıyla 1999 yılında oluşturulmuş uluslar arası bir standarttır.

OHSAS 45001, 2004’de Türk Standartları Enstitüsü tarafından TS 45001 olarak yayınlanmıştır.

 

OHSAS 45001NEDİR ?

Günümüzde İş Sağlığı ve Güvenliği firmaların dikkatini çekmeye başlayan, önemli konular arasında yer almaktadır. Firmaların başarıyı yakalamalarında en önemli rolü üstlenen iç müşterilerini (çalışanlarını), yapılan işin gereği tehlikelerden koruyarak onların rahat ve güven içinde çalışmalarını sağlayarak verim artışı sağlamak mümkün olabilmektedir. Bu nedenle OHSAS 45001 standardı, her türde iş sektör ve faaliyetleri gösteren tüm organizasyonlara uygulanabilmektedir.

OHSAS 45001, bir kuruluşun faaliyetlerindeki risklerini kontrol etmek, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmalarını sağlamak ve iş güvenliği performansını iyileştirmek amacıyla sağlık ve güvenlik yönetim sistemlerine ilişkin koşulları tanımlar. Bu standart ile kuruluşlar, faaliyetleri ve çalışma ortamlarıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği tehlikelerini tanımlayarak risklerini değerlendirmekte; yasal gereklilikleri de dikkate alarak etkin risk kontrol yöntemlerini belirlemekte ve uygulamaya sokmaktadırlar. OHSAS 45001 standardı sadece firmaların iç müşterilerini değil, firmayı ziyarete gelen müşterilerini, taşeronlarını ve ziyaretçilerinde içeren geniş kapsamlı bir uygulamadır.

Kuruluş, bu standardın şartlarını sağladığında OHSAS 45001 belgesini alabilir. Belgelendirme, kuruluşun normal faaliyetlerinden ve anormal durumlardan kaynaklanan tüm ilintili riskleri kontrol etmesi ve bilmesi amacını gütmektedir. Organizasyonların, kendi çıkar çevrelerine ve diğer ilgililere İşçi Sağlığı ve Güvenliği politikasına uymakta olduğunu kanıtlamak amacıyla sürekli gelişimine odaklanmaktadır.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği unsurlarına olan bağlılığın gösterilmesi, hem uzun vadede hem de kısa vadede şirketinizin başarısını olumlu etkileyecektir.

 

NEDEN OHSAS 45001?

Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye sokabilecek yangın, patlama, makine arızaları vb. durumların ortadan kaldırılması neticesinde işletme güvenliğini sağlar ve güvenlik kültürünü güçlendirir.

İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş ve iş gücü kayıplarını en aza indirger.

İş performansında ve iş veriminde artış sağlar.

Çalışan motivasyonu ve çalışan katılımını arttırır ve şirket değerlerine bağlılığı iyileştirir.

Çözüm bulma, temizleme ve yasal ihlallerden ötürü ceza ödeme gibi reaktif yönetim stratejilerinden kaynaklanan mali yükler azaltır.

Toplam değerlendirme maliyetleri ve zarar seviyelerinin önemli miktarda tasarrufu ile birlikte karlılığı arttırır.

İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağlar.

Sürekli iyileşme sağlar.

Diğer işletmeler ya da müşterilere karşı duyarlı, sorumlu bir imaj yaratır. Müşteriler, kamu/kamu idareleri ve yerel toplum ilişkilerini geliştirir.

Rakiplere karşı üstünlük sağlar.

Ulusal ve uluslararası yasa ve standartlara uyumu sağlar.

bottom of page