top of page
İmza Atan Adam

Hakkkımızda

Sky, ülke sathında “Belgelendirme ve Denetim” hizmeti veren, ülkemizin lider kuruluşlarından biridir. Ana faaliyet konusunu oluşturan “Belgelendirme ve Denetim” faaliyetlerini, destekleyen, “Kalite Sistemleri Oluşturulması” ve” Eğitim” hizmetleri de Sky’in yetenekleri arasındadır.

 

Yönetim sistemleri konusunda 15 yıldan fazla tecrübeye sahip kurucu ve yöneticileri başta olmak üzere alanında yetkili, üst düzeyde yetişmiş, nitelikli, sektörel tecrübeye sahip, denetim, teknik uzman ve eğitmen kadrosuyla müşterilerine hizmet vermektedir.

 

Sky; hizmetlerini, bağımsızlık ve gizlilik ilkelerine bağlı kalarak, yasaların gerektirdiği standartlar çerçevesinde müşteri şartlarına uygun, gerçekçi yöntemlerle uluslararası kapsamda en geniş ve güvenilir akreditasyon imkânı sunmaktadır.

 

Sky, bünyesinde oluşturduğu “Sky Akademi” ile, sunduğu belgelendirme sistemlerini, ayrı ayrı olarak, meslek profesyonellerine, müşterilerine ve öğrencilere farklı format ve içeriklerde, sertifika programları ve seminerler biçiminde aktarmaktadır.

 

Sky, müşterilerine, “Yönetim Sistemleri Belgelendirme”, “CE Belgelendirme”, “Ürün Belgelendirme” ve “Eğitim Hizmetleri” olarak farklı alanlarda hizmetler sunmaktadır. Söz konusu hizmetler, hem firmanıza, hem de marka ve ürünlerinize yönelik olarak sunulmaktadır. Uzman tarafından sağlanan söz konusu hizmetler neticesinde şirketinizin farkındalığı ve kalifikasyonu yükselmekte, pazardaki rekabet şansı artmaktadır.

 

Sky, doğaya saygıyı, sektörel ve ulusal gelişimi, müşterilerinin gelişim sürekliliğini, insana yatırımı ve yaşam boyu eğitimi kendine amaç edinmiştir.

bottom of page