top of page

Tarafsızlık Beyanı

Sky Belgelendirme olarak;

Hizmetleri süresince ve hizmetleri sonrasında,

Birlikte çalıştığımız tüm firmaların/kişilerin büyüklüğüne, konumuna, siyasi ve sosyal etkisine bakılmaksızın,

Kanunların ön gördüğü şartlar çerçevesinde,

Her koşulda eşit ve tarafsız hizmet vereceğini,

Müşterilerine ait her türlü bilgi, belge, kayıtlar ve mesleki sırları gizlilik prensibi gereğince saklı tutacağını,

Bütün çalışanlarının, müşterilerinin ve Sky ile ticari ilişkisi olan firma veya kişilerin saygınlığını zedeleyecek tutum ve davranışlardan kaçınacağını,

Kararlarını olumsuz etkileyecek hiçbir kurumla çıkar ilişkisi bulunmayacağını,

Çalışanlarının ve Sky adına hareket eden kişi ve kurumların belgelendirilen kurumlara danışmanlık hizmeti vermeyeceğini,

Çalışanları ve komiteleri ile beraber tarafsızlık ilkesi gereğince hiçbir tarafın baskısına maruz kalmadan,

Hiçbir kurum ya da kişinin çıkarını gözetmeden hizmet vereceğini ana şart ve en önemli öncelik olarak kabul eder.

Ayrıca Sky Belgelendirme, tüm hizmetlerini tarafsız ve bağımsız bir şekilde yerine getirebilmek için gerekli olan kaynakları sağlamaktadır.

Genel Müdür

bottom of page